به گزارش شبکه خبری گیاهان  دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از آنا، فاضل لاریجانی حسن همجواری با پژوهشکده شمال را زمینه ساز تحولات پژوهشی آینده برای دانشگاه دانست و گفت : واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی در راه اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان از مساعدت پژوهشکده شمال کشور بهره خواهد برد.

وی وجود آزمایشگاه های مجهز کلینیکی انستیتو پاستور را برای تکمیل حلقه های راه اندازی آزمایشگاهی تخصصی مربوط به رشته داروسازی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد : عقد تفاهمنامه فی مابین مشترک دانشگاه و پژوهشکده مثبت بوده و زمینه ساز تکمیل شدن چرخه ایده به تولید خواهد شد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی بااشاره به اینکه راه اندازی رشته های پزشکی و داروسازی ازجمله آرزوها و نیازهای دیرینه شهروندان آملی و هم استانی های عزیز می باشد بیان داشت : راه اندازی رشته دکتری داروسازی دراین دانشگاه به تایید و تصویب نهایی وزارت بهداشت رسیده است.