جشنواره گلاب و گل با عنوان رایحه محمدی در فرهنگسرای اشراق تهران آغاز بکار کرد.