دومین جشنواره زغال اخته در شهرستان کلیبر – استان آذربایجان شرقی

.

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank