به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی،  همایش گیاهان دارویی گرگان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ به همت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.

اما برگزاری این همایش، حواشی و حرف و حدیث هایی به همراه داشت که موجب نارضایتی شرکت کنندگان شده است.

چندی از شرکت کنندگان در این همایش ضمن تماس با شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی از روند نامناسب برگزاری همایش اظهار نارضایتی کرده و گفتند: نکته اول اینکه همایش ملی اعلام شده بود، اما در روز حضور در همایش متوجه این شدیم که همایش ملی نبوده و همایش منطقه ای است.

همچنین تأخیر در ارائه گواهی مقالات و عدم پاسخگویی از سوی برگزار کنندگان همایش، سبب نارضایتی این شرکت کنندگان شده و شماره هایی که به عنوان روابط عمومی همایش اعلام شده بودند نیز پاسخگو نمی باشند.

این در حالی است که مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، چندی قبل طی اطلاعیه ای روند ارائه گواهی به شرکت کنندگان را منوط به تماس با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۷۰ -۰۱۷۱  سرکار خانم درویش محمدی در ساعات اداری کرده بود.

Please follow and like us:
Pin Share