معرفی کنفرانس های بین المللی در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی

.

به نقل از مستند مکتوب دومین جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳

(به کوشش تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی)

.

دانلود Download

..

زمان برگزاریعنوان کنفرانسردیف
۱۳ to 14 November 2014(22 تا ۲۳ آبان ۱۳۹۳)International Symposium “Natural Products and Drug Discovery – Future Prospectives”۱
۳ to 4 December 2014(12 تا ۱۳ آذر ۱۳۹۳)International Multidisciplinary Conference on Traditional Medical Systems of Africa and Asia and Their Transformations۲
۶ to 8 March 2015(15 تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۳)II International Symposium on Pyrethrum۳
۱۶ to 18 March 2015(25 تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۳)International Symposium on Medicinal Plants and Natural Products۴
۲۵ May 2015(4 خرداد ۱۳۹۴)VII International Symposium on Edible Alliaceae۵
۲۳ to 27 August 2015(1 تا ۵ شهریور ۱۳۹۴)۶۳rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)۶
۲۸ September to 2 October 2015(6 تا ۱۰ مهر ۱۳۹۴)IX International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives۷
۱۰ to 13 November 2015(19 تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴)V International Symposium on Saffron Biology and Technology: Advances in Biology, Production and Uses۸
Please follow and like us:
Pin Share