به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری تسنیم، محسن چقایی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۲۰۰ گونه گیاهی در استان شناسایی و جمع آوری شده که از این تعداد بیش از ۲۲۷ گونه گیاه دارویی و صنعتی  هستند.

وی افزود: بر اساس سیاست سازمان و قوانین مربوطه  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از سال ۱۳۷۲ تاکنون ۳۷طرح بهره برداری کتیرا و باریجه در سطح ۱۰۳هزار و ۹۴۶هکتار که ۲۱ طرح در سطح ۵۵هزار و ۱۹هکتار مربوط به باریجه و ۱۶طرح در سطح ۴۸هزار و ۹۲۷ هکتار مربوط به  کتیرا تهیه و با توجه به شرایط آب و هوایی و رویشی با متقاضیان جهت بهره برداری  قرارداد منعقد می شود که سبب ایجاد اشتغال در سال های بهره برداری  شده است.

مسئول بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: در همین راستا امسال نیز ۳طرح مورد بهره برداری قرار گرفته که ۲طرح کتیرا و یک طرح مربوط به باریجه بوده که سبب اشتغال ۵۴۴ نفر روز شده است و علاوه بر این استان ظرفیت کشت دیم گیاهان دارویی و صنعتی در اراضی  دیم زارهای تخریب شده را دارد.

چقایی با اشاره به نحوه واگذاری بهره برداری از گیاهان دارویی گفت: واگذاری بهره برداری از گیاهان دارویی و صنعتی بر اساس تبصره ۷ذیل  ماده سوم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، بایستی در قالب طرح مصوب بهره برداری صورت گیرد که متقاضیان بومی در اولویت  هستند.

Please follow and like us:
Pin Share