به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان یزد ˈرضا باقریˈ افزود: پروژه بین المللی ˈمناریدˈ در این شهرستان در چهار پایلوت روستاهای آسفیج، بنستان، کمکوئیه و کریم آباد در حال اجرا است.

رضا باقری ادامه داد: آموزش های هدفمند و کاربردی مطابق با خواست و نیاز بهره برداران با هدف ارتقاء سطح سطح معیشت و آگاهی آنان در پایلوت های منارید در شهرستان بهاباد یکی از محورهای اساسی اقدامات انجام شده در سال ۲۰۱۳ میلادی است.

وی اظهار داشت: در این پروژه در ارتباط با تخریب سرزمین، مدیریت پایدار کشاورزی و مراتع، تعادل بخشی بین آبهای زیرزمینی و آب های بین المللی، تغییرات اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی اقداماتی در حال انجام است.

وی آموزش های کاربردی و هدفمند به منظور ارتقاء سطح معیشت روستائیان به خواست دفاتر توسعه محلی با گزارش جامع و توجه به حفظ آب و خاک و تولید محصولات سالم و ارگانیک از برنامه های سالجاری این پرو ژه بیان کرد.

وی افزود: در این راستا در سطح پایلوت های منارید در شهرستان بهاباد با آگاهی کامل مردم محلی و اعضای کمیته مدیریت حوزه تا اکنون پنج طرح معیشتی را به عنوان الگو و تعیین نقش دستگاههای متولی امر معیشت جهت اجرا به تصویب رسانده است.

کارشناس استانی معیشت پایدار پروژه بین المللی منارید- پایلوت بهاباد با اشاره به گزیده ای از اقدامات صورت گرفته در خصوص معیشت پایدار اظهارکرد: در این راستا زیرساخت های لازم جهت اجرایی شدن طرح های معیشتی از یک سال پیش تا اکنون انجام شده است.

زهرا زحمتکش، پتانسیل یابی و معرفی مشاغل معیشتی، شناسایی افراد مستعد جهت پیشبرد اهداف معیشتی ، معرفی پروژه های موفق در استان و خارج استان جهت ارتقاء سطح دانش جوامع محلی جهت معیشت پایدار ترویج راهکارهای افزایش بهره وری در تولیدات و محصولات معیشتی موجود در روستاهای هدف منارید از اقدامات صورت گرفته در روستاهای هدف پروژه یاد شده بیان کرد.

وی تصریح کرد: در این راستا پنج طرح معیشتی اعم از زنبورداری، تولید نان محلی به روش سنتی، تولید ورمی کمپوست، عرق گیری و بسته بندی گیاهان دارویی و کاشت گیاه دارویی مرزنگوش ˈتغییر الگوی کشتˈ در کمیته مدیریت حوزه بهاباد به تصویب رسیده و در حال اجرایی شدن است.

پروژه بین المللی ˈ تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی-ˈمناریدˈ، یک پروژه مشترک ما بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه ملل متحد( UNDP) و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) است که با هدف شناسایی و رفع خلا ها و موانع به منظور تحقق مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، در استانهای کرمانشاه، سیستان و باوچستان و یزد اجرا می شود.

شهرستان بهاباد باجمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر دارای ۱۹۰ روستا و آبادی است که ۸۱ روستای آن دارای سکنه و ۱۰۹ روستای آ ن خالی از سکنه است.

بهاباد یکی از سه پایلوت اجرای این پروژه در کشور است که از اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون نشست های بسیاری با مردم ، مدیران و کارشناسان سازمانها در سطوح ملی و استانی صورت گرفته است.

Please follow and like us:
Pin Share