شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران، لیست کنفرانسهای بین المللی مرتبط با گیاهان دارویی که در ابتدای تیرماه ۱۳۹۲ منتشر شده است را جهت دانلود به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید