خبرگزاری فارس: داروی گیاهی «کلشی سین» که برای درمان بیماری نقرس استفاده می‌شود، به همت محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با دانش بومی تولید شد.