یاقوت سرخ

  • ضعف در فروش و پوسیدگی یاقوت سرخ

    اکنون کرونا، قیمت پایین زرشک، نداشتن برنامه برای صادرات و فروش، وجود دلالان و اینکه کشاورزان دلشان نمی‌آید زرشک را به هر قیمتی بفروشند؛ باعث شده تا زرشک سال قبل کشاورزان هنوز در سردخانه بماند.

  • جلوگیری از خام فروشی یاقوت سرخ با کنسانتره زرشک

    مدیرعامل کارخانه کنسانتره قاین گفت: توانستیم ظرفیت‌های خود را در دو سال اخیر افزایش دهیم و منجر به ارزآوری در کشور و جلوگیری از خام‌فروشی زرشک شویم.