گیاه کنگر

  • گیاه دارویی کنگر و خواص درمانی آن

    کنگر گیاهی بوته‌ای و خاردار است که به صورت خودرو در مناطق کوهستانی ایران در نیمه اول فصل بهار رشد می‌کند، این گیاه خاصیت دارویی زیادی دارد.