گیاه مورد

  • تقویت رویش مو با گیاه مورد

    برگ و گل مورد خاصیت ضد باکتری و آنتی بیوتیک دارد و عصاره آن که از برگ، ریشه و میوه آن تهیه می شود برای رشد مو اثربخش می باشد.