گیاه فرفیون

  • درمان پینه و میخچه با گیاهان دارویی

    تره، سیر، گل همیشه بهار و گیاه مامیران، از جمله گیاهان دارویی هستند که می‌توان از آنها برای رفع زگیل، کورک، میخچه و پینه دست و پا استفاده کرد.