گیاه دارویی ماریتیغال

  • ماریتیغال و درمان بیماری های کبدی

    مردم در گذشته برای مداوای بیماری های صفراوی و بیماری های مربوط به دستگاه گوارش، از برگ های گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L) استفاده می کردند.