گیاه دارویی سرخدار

  • سرخدار، گیاهی مؤثر بر درمان سرطان

    در زمان های گذشته از گیاه سرخدار برای معالجه دیفتری، غش و صرع و همچنین به عنوان ماده مغذی قلب استفاده می شده است.

  • تاکسول؛ داروی گیاهی ضد سرطان

    سرطان رحم، سینه و تخم دان از جمله سرطان های شایع در بین بانوان در سراسر جهان است که سالانه هزینه های مالی و جانی هنگفتی را به خانواده مبتلایان تحمیل می کند.