گیاه دارویی خار شتر

  • مزرعه ۱۰۰ هکتاری قاین زیرکشت خارشتر

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون مزرعه ۱۰۰ هکتاری قاین زیرکشت گیاه دارویی خارشتر است گفت: این استان توانسته با تولید رقم نمونه بذر خارشتر علاوه بر تامین نیاز داخلی استان این بذر را به سایر استان ها صادر کند.