گیاه دارویی خارشتر

  • مزایای کشت گیاه دارویی خارشتر

    مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با بیان اینکه تولید علوفه خارشتر بسیار ارزان برای دام است، گفت: یکی از ویژگی‌های این گیاه، تولید ترنجبین است که داروسازی و صادرات کاربرد دارد.

  • کشت گیاه ارزشمند خارشتر در شبستر

    رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: در راستای اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی گیاه دارویی خار شتر در ۱٠ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شد.

  • توسعه کشت خارشتر در خراسان جنوبی

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برای نخستین بار در ایران گیاه دارویی خارشتر در استان خراسان جنوبی تولید و کشت شد.