گیاه داروشناسی

  • آلودگی قارچی، سوغات بسته‌بندی نامناسب داروهای گیاهی

    یک متخصص اکولوژی گیاهان زراعی‌ گفت: با توجه به فرار بودن برخی ترکیبات موجود در داروهای گیاهی، عدم نگهداری صحیح و نبود بسته‌بندی مناسب، کیفیت دارو را پایین می‌آورد و آلودگی گیاه برداشت‌شده به قارچ یا باکتری و… را افزایش می‌دهد.