گیاه تلخ بیان

  • رونمایی از داروی گیاهی ترک اعتیاد

    رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی با اشاره به رونمایی از داروی گیاهی ترک اعتیاد، گفت: این دارو با حمایت سازمان غذا و دارو وارد بازار شده است.