گیاه افدرا

  • آدرنالینی طبیعی به نام افدرا

    عصاره آبی گیاه دارویی افدرا برای کنترل حمله‌های آسمی استفاده می‌شود و جوشانده شاخه‌ها و ریشه‌های افدرا برای معالجه روماتیسم و سفلیس بکار می‌رود.

  • مهار سلول های سرطانی مری با گیاه دارویی افدرا

    پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با انجام یک مطالعه عنوان کردند که باکتری‌ های هم‌زیست با گیاه دارویی «افدرا» قادر به مهار سلول‌ های سرطانی مری، در محیط کشت هستند.