گیاهان مناسب برای رفع نفخ شکم

  • نسخه گیاهی نفخ

    برای درمان نفخ شکم می توانید از این نسخه ترکیبی ارائه شده که از گیاهان دارویی تهیه می شود، استفاده کنید.

  • فرار از نفخ شکم

    بسیاری از ما به علل مختلفی از جمله تند غذا خوردن، مصرف نوشیدنی گازدار و… بعد از صرف هر وعده غذایی دچار تورم شکم و نفخ می شویم. برای رفع این معضل توصیه هایی پیشنهاد شده است.