گیاهان دارویی گناباد

  • برداشت گیاه نعناع تا مهرماه در بجستان

    برداشت گیاه دارویی نعناع به تازگی از سطح بیش از ۲۰ هکتار کشتزارهای این گونه در این شهرستان خراسان رضوی آغاز شد. بجستان از مناطق مستعد و دارای ظرفیت زیاد برای کشت گیاه دارویی نعناع است و از جمله مناطق جنوبی این شهرستان، با توجه به کیفیت مناسب آب، خاک و شرایط اقلیمی، دارای محصولی با کمیت و کیفیت ممتاز است.

  • گناباد مستعد پرورش گیاهان دارویی است

    مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این‌که گناباد مستعد پرورش گیاهان دارویی است، گفت: تمرکز فعالیت‌های مربوط به ترویج کشاورزی، بر ایجاد مزارع الگویی در استان قرار دارد.