گیاهان دارویی کم آبخواه

  • کشت گیاه ارزشمند خارشتر در شبستر

    رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: در راستای اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی گیاه دارویی خار شتر در ۱٠ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شد.