گیاهان دارویی مناطق گرم و خشک

  • توسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق گرم و خشک ایران

    مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: با توجه به چالش کم‌آبی و افت سطح آب های زیرزمینی به دلیل کاهش بارندگی، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی و تولید محصول گلخانه‌ای در مناطق گرم و خشک ایران از جمله در این استان وجود دارد.

  • صنعت گیاهان دارویی یزد نیازمند توجه

    استان یزد به رغم برخورداری ازآب و هوای خشک و کویری، مجموعه‌ای از گونه های متنوع گیاهان دارویی است .