گیاهان دارویی شهرستان نهاوند

  • شهرستان نهاوند، قطب کشت گیاهان دارویی استان همدان

    استان همدان از گذشته های دور به واسطه داشتن موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب یکی از قطب‌های اصلی گیاهان دارویی در کشور بوده و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ابوعلی سینا حکیم نام‌آور و پزشک ایرانی از این گیاهان بسیار نام برده تا جایی که کتاب «قانون» خود را در این شهر به پایان رسانده است.

  • گیاهان دارویی نهاوند به ۵۰۰ گونه می‌رسد

    رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند از وجود بیش از ۵۰۰ گونه گیاه دارویی با کاربردهای مختلف در این شهرستان خبر داد.