گیاهان دارویی بهاره

  • خطر انقراض در کمین گیاهان دارویی الوند

    فصل بهار بازار فروش گیاهان کوهی درهمدان داغ می‌شود و عده ای سودجو با چیدن و فروش گیاهان الوند شماری از گونه‌ها را درمعرض تهدید و حتی انقراض قرار می‌دهند