گیاهان دارویی اندمیک

  • بسیاری از گونه های گیاهی بومی ایران در معرض تهدید انقراض

    رئیس گروه گیاهی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود ۸۰۰۰ گونه گیاهی در کشور، از وجود ۱۷۲۷ گونه اندمیک و ۲۴۰۵ گونه در معرض تهدید خبر داد و افزود: درصد بالایی از گونه‌های اندمیک و بومی کشور جزو گونه‌های در معرض تهدید هستند.

  • موزه گیاهان دارویی افتتاح شد

    موزه گیاهان ایران با همت دکتر علی مازوجی و دکتر ولی الله مظفریان و با هدف آموزش گیاهشناسی و شناسانن اهمیت گیاهان به بزرگسالان و همچنین کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

  • گیاهان دارویی ایران را کشورهای دیگر به نام خود ثبت کرده‌اند

    مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: گیاهان دارویی به عنوان میراث طبیعی ایران محسوب می‌شوند و باید برای ثبت آنها در دنیا به نام ایران اقدامی اساسی صورت گیرد.