گیاهانی که می‌توانند جایگزین صنعت نفت شوند

  • گیاهانی که می‌توانند جایگزین صنعت نفت شوند

    دکتر حسن زینعلی می‌گوید: سال‌ها فکر می‌کردند شیرین بیان علف هرز است، اما حرفه‌ای که شدند فهمیدند یکی از گیاهانی است که درآمد ارزی خیلی خوبی برای کشورمان دارد و در آلمان برای درمان سرطان معده استفاده می‌شود.