×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین اخبار

امروز : پنج شنبه, ۲۱ تیر , ۱۴۰۳  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
پاسخ عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) به کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
29 مارس 2014

کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و همچنین اغلب پارامترهای مورد بررسی در ارتباط با عملکرد کمی تاثیر معنی داری داشتند. اگر چه مصرف کود زیستی بر مقدار اسید والرنیک تاثیر منفی داشته است، ولی به سبب افزایش عملکرد ماده خشک، به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد ماده موثره در واحد سطح شده است.

بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختف رطوبتی
15 مارس 2014

کاربرد زئولیت به میزان ده تن در هکتار در شرایط تنش کم آبی موجب بهبود صفاتی همچون شاخص سبزینگی برگ، میزان رطوبت نسبی برگ، تعداد دانه در میوه، وزن صد دانه، عملکرد دانه و درصد روغن گردید، ولی کاربرد آن در شرایط آبیاری معمول تاثیر معنی داری بر صفات یاد شده نداشت و تنها موجب افزایش تعداد دانه در میوه گردید.

بررسی آناتومیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی مریم گلی لوله ای (. Salvia macrosiphon Boiss)
13 فوریه 2014

مریم گلی لوله ای (Salvia macrosiphon) از گونه های مهم جنس سالویا بوده که متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) می باشد. در ایران ۵۷ گونه از این جنس در مناطق مختلف رویش دارند. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی مریم گلی لوله ای می باشد.

القا درون شیشه ای پلی پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)
18 ژانویه 2014

امروزه القا پلی پلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا، به عنوان یکی از روشهای اصلاح گیاهان دارویی به منظور افزایش قابلیت تولید متابولیت های ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، برای القای پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه از تیمار کلشی سین روی جوانه های انتهایی باززایی شده در شرایط درون شیشه ای بهره گرفته شد.