گوتاکولا

  • گیاه آب بشقابی (Gotu kola) را بهتر بشناسید

    آب بشقابی یا براهمی (گوتاکولا) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است که در ایران هنوز ناشناخته مانده است. برای آشنایی بیشتر با این محصول، این مطلب را مطالعه نمایید.