گل محمدی ترکیه

  • نگاهی به صنعت فرآوری گل محمدی ترکیه

    شرکت های بزرگ عطر، طعم و رایحه جهان، طی سال های اخیر اقدام به سرمایه گذاری در صنعت اسانس ترکیه کرده اند. IFF آمریکا و Robertrt فرانسه برخی از این شرکت ها هستند.