گذر مهارتی گیاهان دارویی

  • گذرهای مهارتی رایگان گیاهان دارویی در شاهرود

    در راستای ترویج آموزشهای مهارتی و با هدف آگاه سازی عموم مردم با چگونگی بهره برداری از گیاهان دارویی ؛ کارگاه آموزشی و گذر مهارتی در محل پارک کودک شهرستان شاهرود با حضور اساتید حوزه گیاهان دارویی برگزار گردید