کهیر

  • درمان کهیر با گیاهان دارویی

    بسیاری از گیاهان ترکیبات ضد حساسیت دارند. گیاهانی مانند بابونه، مرزنگوش وحشی حداقل هفت ترکیب ضد حساسیت دارند.