کنترل کیفیت گیاهان دارویی

 • تثبیت مواد شیمیایی در گیاهان دارویی

  کاربرد علف کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها، از این جهت که باعث نابودی علف های هرز، قارچ ها و حشرات مضر می گردد، ممکن است بسیار خوب باشد ولی از جهتی دیگر ممکن است مواد مذکور به صورت سمّی و مرگ آور (برای انسان) در گیاهان تثبیت شود یا حتی مستقیماً باعث مسمومیّت کارگران کشتگاه های گیاهان دارویی گردد.

 • کنترل کیفیّت، امری ضروری در تمامی مراحل کار

  توجه به کیفیت، اساس تجارت آینده جهان خواهد بود و گفته می شود کیفیت مجوز ورود کالا به بازارهای جهانی است.

 • دانلود کتاب «پیشرفتهای گیاهان دارویی» Advances in medicinal plants

  مباحث این کتاب در دوازده فصل ارائه شده است که درباره طیف وسیعی از مسائل مربوط به گیاهان دارویی شامل جایگاه کنونی گیاهان دارویی از نظر تولید، فرآوری و مسائل اقتصادی، بهره برداری گیاهان دارویی از طبیعت، کشت و تولید گیاهان دارویی، صعنت و فرآوری گیاهان دارویی، مسائل مربوط به حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی، تجارت جهانی گیاهان دارویی، کاربردهای صنعتی گیاهان دارویی، کنترل کیفیت گیاهان دارویی و سایر مسائل مرتبط با گیاهان دارویی می پردازد.

 • کدر شدن، مهمترین علامت آلودگی عرقیات گیاهی است

  آلودگیهای مختلفی می توانند به عرقیات گیاهی وارد شوند که یکی از مهمترین علامتهای این آلودگیها، کدر شدن رنگ عرقیات است.

 • نکاتی در کنترل کیفی گیاهان دارویی

  در این مطلب با چند نکته اساسی در کنترل کیفیت گیاهان دارویی آشنا می شوید.