کم اشتهایی

  • اثرات مطلوب زنجبیل بر سلامتی

    یک کارشناس ارشد گیاهان دارویی با اشاره به خواص فراوان و متنوع زنجبیل، این گیاه را در شمار یکی از مهمترین گیاهان دارویی عنوان کرد.