کشت چای قرمز در خوزستان

  • توصیه جهاد کشاورزی خوزستان به کشت چای ترش

    سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوزستان از کشاورزان خرده پا و بهره بردارانی که زمین کمی در اختیار دارند خواست به کشت گیاهان دارویی و چای ترش روی بیاورند.