کشت پاییزه گیاهان دارویی

  • کشت پاییزه گیاهان دارویی در منطقه سیستان

    معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای فصل کشت پاییزه تاکنون ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه سیستان زیر کشت پاییزه رفته که طی ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.