کشت موسیر در شهرستان کوهرنگ

  • کشت موسیر در اراضی شهرستان کوهرنگ

    مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:در سال زراعی گذشته ۱۶۵ هکتار از اراضی شهرستان کوهرنگ به کشت موسیر اختصاص یافت.