کشت زعفران به روش هواکشت

  • قطر تولید زعفران به روش ایروپونیک را کلید زد

    زعفران، گرانترین ادویه جهان، اغلب در آب و هوای سرد و در کشورهایی از جمله ایران و افغانستان کاشت و برداشت می‌شود، اما حالا یک تاجر قطری تصمیم گرفته تا با روش «هواکشت» در گلخانه کوچک ۱۵۰ متری پرورش زعفران را شروع کند. او امیدوار است که شکوفایی تجارت در نهایت به او اجازه دهد تا ۲۵ درصد از بازار زعفران مورد نیاز در قطر را تامین کند.

  • تولید زعفران گلخانه‌ای به روش ایروپونیک (هواکشت)

    پژوهشگران دانشگاه رازی موفق به تولید زعفران گلخانه‌ای به روش ایروپونیک (هواکشت) شدند.