کشتزارهای گیاه دارویی

  • برداشت ۱۰۰ تن سیاهدانه در دشتستان

    مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۱۰۰تن محصول گیاه دارویی سیاه دانه از سطح ۲۳۱ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان دشتستان به صورت مکانیزه تولید و برداشت شد.