کدو تنبل

  • پروتیین های رژیمی و گیاهی

    پروتیین ها از جمله مواد غذایی اساسی موردنیاز بدن هستند . افرادی که در رژیم های لاغری به سرمی برند بهتر است با خوردن پروتیین های گیاهی مناسب ، نیاز بدن خود را به پروتیین تامین کنند و البته لاغر شوند.