کتاب تنش های غیرزنده در گیاهان

  • دانلود کتاب تنش های غیر زیستی در گیاهان

    شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتاب ارزشمند “تنش های غیر زیستی در گیاهان. متابولیسم، حاصلخیزی و پایداری” را که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط انتشارات اشپرینگر در ۴۷۳ صفحه منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.