کافئین

  • اثرات نوشیدن قهوه بر قلب

    بر اساس بررسی‌های جدید، نوشیدن قهوه در حد تعادل می‌تواند خطر ابتلا به نارسایی قلبی ناشی از افزایش سن را کاهش دهد.