کارگروه اشتغال گیاهان دارویی

  • ۲۰ بسته کارآفرینی گیاهان دارویی تدوین شد

    عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی از اتمام تدوین ۲۰ بسته کارآفرینی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و به همت تعدادی از متخصص، کارشناس و فعال عرصه گیاهان دارویی خبر داد.