کارگاه آموزشی پرورش قارچ گانودرما

  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش قارچ گانودرما در یزد

    سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد از ضرورت پرداختن به مشاغل خرد و کسب و کارهای کوچک برای رفع مشکل اشتغال یاد کرد و در این باره از برگزاری کارگاه آموزشی پرورش قارچ گانودرما توسط این مرکز خبر داد.