ژورنال فدراسیون انجمن های آمریکایی

  • بابونه و خواص آنتی اکسیدانی بالای آن

    آنتی اکسیدان خاص اپی جنین، در بابونه وجود دارد که به کاهش سرطان های مختلف، از جمله سرطان پروستات یا تخمدان کمک می کند. در یک مطالعه مشخص شده است که عصاره بابونه می تواند رشد سلول های سرطانی خاص که منجر به سرطان پروستات می شود را کاهش دهد.