چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی