چشم انداز

  • توجه به توانایی ها در حوزه پرورش گیاهان دارویی

    استان گلستان با وسعت ۲۰۳۶۷ کیلومتر مربع که ۱/۳ درصد از کل مساحت کشور ایران را به خود اختصاص داده است به دلیل موقعیت جغرافیایی از جمله نزدیکی به بیابان های قره قوم ترکمنستان، دریای خزر، ارتفاعات البرز و برخورداری از شرایط آب و هوایی متنوع زمینه پرورش ۴۰۹ گونه گیاه دارویی را دارد.