پسته کوهی

  • آشنایی با خواص درمانی بنه

    بَنِه یا پسته کوهی که در خراسان جنوبی می‌روید، دارای خواصی بی نظیر از التیام اعضای شکسته و تقویت کبد و رفع سردرد دارد.