پروانش

 • تولید ماده ضد سرطان وین کریستین از گیاه پروانش با سیستم های نوین

  رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی از تولید ماده ضد سرطان وین کریستین از گیاهان دارویی با سیستم های نوین بیوتکنولوژی خبر داد.

 • تولید ترکیبات ضدسرطان از گیاه دارویی پروانش در ایران

  تولید ماده ضد سرطان و ضد تومور وین کریستین و وین بلاستین از گیاه دارویی پروانش در بیوراکتور یکی از ۱۰ طرح مصوب و شاخص کارگروه پژوهش استان آذربایجان غربی است که ۵۰ درصد اعتبار پژوهشی استان به این طرح ارزشمند جهاددانشگاهی آذربایجان غربی مصوب و تخصیص داده شده است.

 • درجه حرارت و تأثیر آن بر مواد مؤثره گیاهان دارویی

  درجه حرارت یکی از عوامل محدود کننده رویش گیاهان است و تأثیر بسزایی در رویش و گسترش آن ها دارد، به طوری که شکل برگ ها و ساقه های بعضی از گیاهان معرّف درجه حرارت محل رویش آن هاست.

 • آشنایی با گیاه دارویی پروانش Cathrantus roseus

  استفاده از پروانش در اروپا به ۳ تا ۵ سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. به علت وجود الکالوئیدهای ارزشمند در پیکره رویشی و ریشه پروانش دراثر فارماکویه ها به عنوان یک گیاه دارویی مهم معرفی و خواص آن نیز بیان شده است. این گیاه به دلیل داشتن الکالوئدیهای “وینبلاسین” و “ونیکرسیستن” که هر دو اثر انتی نیوپلازی دارند در صنایع داروسازی اهمیت بسیار دارد.